Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zadania

 • Współudział w wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością oraz odnawianie certyfikacji istniejącego Systemu,
 • współudział w zarządzaniu nad systemem jakości (tworzenie, weryfikacja, wdrażanie, doskonalenie i nadzorowanie procedur, procesów),
 • inicjowanie, prowadzenie, koordynacja i weryfikacja działań zgodnie z przyjętym modelem zarządzania jakością wg ISO 9001,
 • tworzenie pełnej dokumentacji jakościowej,
 • prowadzenie audytów wewnętrznych i związanych z nimi działań korygujących i zapobiegawczych,
 • prowadzenie prac związanych z certyfikacją systemu jakości,
 • wdrażanie narzędzi jakościowych i dbanie o ich stosowanie przez zespół,
 • raportowanie wskaźników efektywności procesów i procedur,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania jakością,
 • znajomość norm serii ISO 9000 (9000, 9001, 9004) oraz narzędzi jakościowych,
 • doświadczenie w wdrażaniu ISO w firmie produkcyjnej,
 • nastawienie na doskonalenie i zmiany,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy, zaangażowanie, 
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy

 • zatrudnienie w dynamicznej firmie,
 • możliwość rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie rynkowe,

Dodano: 2021-05-25 09:44:29
Oferta ważna do: 2021-06-30 00:00:00
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność