Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Kierownik działu technicznego

Zakres obowiązków

nadzór nad pracami Działu Technicznego,

nadzór nad prowadzeniem dokumentacji techniczno-ruchowej,

utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu,

kontakt z firmami serwisowymi,

współpraca z Działem Produkcji w kwestii:

- nadzoru nad konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń,

- nadzoru i odbioru technicznego maszyn i urządzeń,

- prowadzenie prac remontowych i montażowych,

- usuwania awarii

wystawianie protokołów awarii,

nadzór nad naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu używanego w zakładzie pracy,

nadzór nad utrzymaniem gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń elektrycznych,

przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych i bezpieczeństwa pracy,

przestrzeganie polityki jakości i wymagań systemu zarządzania jakością wg IFS i BRC,

prace porządkowe i konserwacyjne w pomieszczeniach przedsiębiorstwa i na terenie zakładu zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania

wykształcenie wyższe techniczne,

język obcy: angielski w mowie i piśmie,

książeczka sanitarno - epidemiologiczna,

dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność.

Oferujemy

umowę o pracę,

stabilne zatrudnienie na terenie Bydgoszczy,

wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Dodano: 2021-08-09 12:55:50
Oferta ważna do: 2021-09-11 00:00:00
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność