Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Kierownik działu technicznego i utrzymania ruchu

Obowiązki

- nadzór nad pracami Działu Technicznego i Utrzymania Ruchu

- nadzór nad prowadzeniem dokumentacji technicznej,

- utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu,

- kontakt z firmami serwisowymi,

- nadzór nad konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń,

- nadzór odbioru technicznego maszyn i urządzeń,

- prowadzenie prac remontowych i montażowych,

- przestrzeganie polityki jakości i wymagań systemu zarządzania jakością wg IFS i BRC,

 

Wymagania

- wykształcenie wyższe techniczne,

- język obcy: angielski w mowie i piśmie,

- książeczka sanitarno - epidemiologiczna lub gotowość do jej wyrobienia,

- dyspozycyjność, dokładność, komunikatywność.

Oferta

 - umowę o pracę,

- zatrudnienie na terenie Bydgoszczy,

- wynagrodzenie zależne od kwalifikacji 7000 - 9000 pln brutto.

Dodano: 2021-10-08 08:31:25
Oferta ważna do: 2021-11-30 00:00:00
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność