Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU NALEŻNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za:

• weryfikację i analizę ryzyka aktualnych i przyszłych klientów firmy z Polski i z zagranicy,
• monitorowanie i kontrolę ryzyka według kryterium finansowego oraz transakcyjnego,
• wsparcie w zakresie minimalizacji strat - monitorowanie rozliczeń z kontrahentami spółki,
• udział w rozwijaniu polityki oceny ryzyka kredytowego,
• uczestnictwo w procesie przyznawania i administracji portfelem kredytów kupieckich aktualnych i potencjalnych klientów firmy (wywiad gospodarczy, analiza finansowa, ustanawianie zabezpieczeń),
• podejmowanie decyzji w zakresie realizacji i zasad zabezpieczenia dla transakcji handlowych przekraczających warunki kredytowe klientów,
• zbieranie i archiwizację informacji potrzebnych do analizy kredytowej,
• zarządzanie procesem windykacji oraz windykacje terenową,
• negocjowanie warunków spłaty zadłużenia,
• koordynowanie i kontrole pracy zespołu,
• kontrole efektywności procesu pod kątem wyznaczonych celów,
• współprace z działem prawnym (postępowania sądowe),
• sporządzanie prognoz, raportów oraz analiz.

Poszukiwana osoba :

• ukończyła studia kierunkowe z zakresu ekonomii/ finansów,
• posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze analizy kredytowej, zarządzania wierzytelnościami oraz procesach windykacyjnych,
• posiada praktyczną umiejętność analizy sprawozdań finansowych i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych,
• posiada poparte sukcesami doświadczenie na podobnym stanowisku,
• jest zorientowana na wynik,
• posiada umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego komunikowania się,
• potrafi pracować z dużą ilością danych,
• biegle obsługuje pakiet MS Office (Word, Excel),
• potrafi pracować w zespole i motywować innych do pracy,
• jest w pełni dyspozycyjna,
• posiada prawo jazdy kat B,

Oferujemy:

• pakiet benefitów: samochód służbowy,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• niezbędne narzędzia pracy oraz szkolenia, możliwość rozwoju zawodowego,
• przyjazną atmosferę pracy.
• atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze i premie za osiągane wyniki, 

Dodano: 2022-02-02 13:47:18
Oferta ważna do: 2022-03-31 00:00:00
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność