Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Operator maszyn produkcyjnych/ оператор виробничих машин

Zakres obowiązków

Poszukujemy pracowników na produkcję do obsługi maszyn/ Шукаємо працівників на виробництво для роботи з машинами

Wymagania

- Gotowość do pracy na 3 zmiany
Готовність працювати в 3 зміни

- Znajomość języka polskiego
Знання польської мови

- Systematyczność
Регулярність

- Chęć do pracy i zdobywania wiedzy z zakresu obsługi maszyn
Бажання працювати та отримувати знання в галузі експлуатації машин

Oferujemy

- Zatrudnienie przez agencję na umowę o pracę tymczasową
Працевлаштування в агентстві за тимчасовим трудовим договором

- Praca w dobrej atmosferze
Працювати в хорошій атмосфері

- Przygotowanie do pracy
Підготовка до роботи

Dodano: 2022-05-25 14:01:32
Oferta ważna do: 2022-06-30 00:00:00
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność