Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Headhunting

Headhunting - jest jedną z metod rekrutacyjnych polegających na pozyskiwaniu pracowników bezpośrednio z rynku pracy. Usługę headhuntingu zawieramy tylko na wyraźne życzenie Klienta, gdy uznamy, iz zwykła rekrutacja stała może w danym projekcie rekrutacyjnym okazać się niewystarczająca.

Headhunting stosujemy zazwyczaj wtedy, gdy pracodawca - klient ma dokładnie sprecyzowane oczekiwnia co do kandydatów na stanowisko w jego firmie i jest niewielkie prawdopodobieństwo, iz kandydaci spełniający te oczekiwania odpowiedzą na ogłoszenia. Może być to spowodowane faktem, iż na rynku istnieje bardzo mała grupa kandydatów z umiejętnościami poszukiwanymi przez klienta. Zdaża się, iż kandydatów można znaleźć tylko wśród pracowników bezpośredniej konkurencji.

Nasz klient wybierając usługę headhuntingu ma pewność, iz dotrzemy również do osób nie poszukujących pracy. To my, a nie klient 'wyławia' pracowników z konkurencji.

Na swoje usługi dajemy gwarancję, iż w razie konieczności ponowimy proces - szczególy ustalane indywidualnie z klientem.

2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność