Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Praca tymczasowa

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych pracą tymczasową jest wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej. To oddelegowanie pracowników zatrudnionych przez agencję zatrudnienia w celu wykonania zleconych zadań , pracy, czynności, u Klienta agencji.

Praca czasowa jest to usługa umożliwiająca elastyczne i sprawne zastępowanie bądź wspieranie wykwalifikowanych pracowników firmy. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku ograniczonej liczby etatów, choroby lub urlopu pracownika, okresowego zwiększenia ilości prac, czy chęci zatrudnienia pracownika na próbę.

Zapotrzebowanie na pracę tymczasową jest spowodowane stale rosnącymi kosztami zatrudnienia pracowników, związanymi z ich uposażeniem oraz organizowaniem stanowisk pracy, co ma szczególne znaczenie w przypadku sezonowości zadań. System umożliwia Pracodawcy użytkownikowi przeniesienie na usługodawcę – agencję - całości procedur związanych z zatrudnianiem pojedynczego pracownika lub większej ich liczby oraz kosztów związanych z selekcją.

Praca tymczasowa stanowi skuteczne rozwiązanie w sytuacji, kiedy firmie zależy na szybkim zwiększeniu ilości pracowników przez personel pomocniczy lub w przypadku, gdy firma w pewnych okresach posiada wzmożone zapotrzebowanie na personel wykonawczy.

Agencja zawsze gwarantuje:

 • Profesjonalną obsługę,
 • Pracowników czasowych z różnych sektorów: pracownicy biurowi (recepcjonistki, telefonistki, sekretarki, asystentki, operatorzy komputerów, pomoc w działach: finansowym, handlowym, logistycznym, księgowości itp.); hostessy; pracownicy nisko wykwalifikowani i pracownicy fizyczni
 • Osoby z doświadczeniem
 • Szybkość działania - w przeciągu krótkiego czasu dostarczenie wymaganej ilości pracowników we wskazane przez Pracodawcę miejsce i o określonym czasie
 • Przejęcie zobowiązań związanych z zatrudnieniem i administrowaniem pracownikami

Korzyści dla pracodawcy użytkownika:

 • Staranny dobór pracowników
 • Oszczędność czasu i środków pieniężnych, znaczące zmniejszenie kosztów
 • Wzrost wskaźnika dochodowości firmy
 • Brak przestojów w pracy
 • Rozładowanie zwiększonej ilości pracy
 • Delegowanie tworzenia dokumentacji personalnej, naliczania składek, naliczania urlopów, oraz podatków odprowadzanych do urzędu skarbowego.
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność