Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Try&Hire

Try & hire to nowoczesna i najbardziej korzystna forma rekrutowania pracowników na próbę. Jest ona formą pośrednią między pracą tymczasową a pracą stałą. Agencja pośrednictwa pracy zatrudnia kandydata na określony czas, zapewniając Pracodawcy sprawdzenie przydatności pracownika zanim zwiąże się z nim na stałe.

Rozwiązanie typu Try & hire sprawdza się szczególnie w sytuacjach, gdy w firmach tworzone są nowe stanowiska pracy, a decyzje o zatrudnieniu pracowników na stałe nie zostały jeszcze podjęte. Pozwala ono przez minimum trzymiesięczny okres próbny poznać pracownika, jego umiejętności i kwalifikacje. Pracodawca ma możliwość zrezygnowania z pracownika, w każdym momencie i podjęcia współpracy z innym kandydatem skierowanym przez naszą Agencję.

Metoda „Try & hire“ jest bardzo korzystna zarówno z punktu widzenia Pracodawcy jak i Pracownika. Potencjalny Pracodawca ma gwarancję przyjęcia do pracy pracowników sprawdzonych i wyszkolonych. Potencjalny Pracownik ma możliwość przekonania się czy charakter pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków jest zgodny z jego oczekiwaniami.

Usługa ta wyklucza ryzyko złego naboru, minimalizuje koszty świadczeń pracowniczych i znacznie przyspiesza proces adaptacji pracownika w nowym otoczeniu.

2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność