Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Przed wyjazdem

Proces rekrutacyjny dotyczący pracy na terenie Wielkiej Brytanii składa się z kliku etapów:

1. Wybór oferty pracy
Każda osoba zainteresowana podjęciem pracy na terenie UK powinna poszukiwać ofert na naszej stronie internetowej (zakładka oferty pracy) oraz na portalach: pracuj.pl i infopraca.pl . W przypadku masowych rekrutacji na podstawowe stanowiska pracy zamieszczamy również nasze oferty na stronach lokalnych gazet w większości miast Polski. W sprawie aktualnych ofert pracy można również kontaktować się z nami telefonicznie pod numer 052 333 27 22. Aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym na wybrane stanowisko, każdy Kandydat zobowiązany jest do przesłania swojej aplikacji (CV w języku polski i/lub angielskim), które zostanie rozpatrzone pod kątem wymagań stawianym osobom, które miałaby wykonywać daną pracę.

2. Proces rekrutacyjny

Rekrutacja do pracy w UK jest dwu-etapowa:

I etap

Po zapoznaniu się z wszystkimi aplikacjami, kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi osobami. Podczas rozmowy przedstawiamy dokładnie ofertę pracy pod kątem:

 • Rodzaju wykonywanej pracy: W przypadku rekrutacji masowej najczęściej kierujemy do pracy przy składaniu mebli w fabryce lub do skanowania i układania towarów w magazynach odzieżowych. Prowadzimy również ciągły nabór na stanowisko: opiekuna/opiekunki osób starszych. Zdarzają się również inne oferty pracy, wynikające z zapotrzebowania naszych angielskich Klientów na konkretne stanowiska.
 • Terminie i długości trwania kontraktu: Okres, na jaki kierujmy do pracy w UK, zależy od zapotrzebowania naszych Klientów na nowych Pracowników. Minimalny okres zatrudnienia to 8 tygodni. Do tej pory najczęściej wysyłamy na kontrakty trzymiesięczne.
 • Wynagrodzenia: Stawkę wynagrodzenia ustala nasz Klient. Uzależniona jest od rodzaju wykonywanej pracy, doświadczenia Kandydata na danym stanowisku oraz bardzo często stopnia znajomości języka angielskiego. Informujemy również o częstotliwości dokonywania wypłat, możliwości pracy w godzinach nadliczbowych, uzyskaniu premii itp.
 • Zakwaterowania: Flame Employment zdaje sobie sprawę, że dla osoby, która dopiero rozpoczyna pracę w UK znalezienie mieszkania może wiązać się z utrudnieniami, dlatego proponujemy Państwu pomoc w tym zakresie. Dysponujemy sprawdzonymi adresami mieszkań, gdzie można znaleźć zakwaterowanie. Można znaleźć mieszkanie na własną rękę, jednak należy nas o tym powiadomić na 14 dni przed wyjazdem i skonsultować z nami swój wybór. Może okazać się, że w pewnych godzinach dojazd do pracy z danej lokalizacji będzie niemożliwy.
 • Wyjazdu do UK: W przypadku masowych rekrutacji organizujemy wyjazd autokarem do UK. W ten sposób mamy pewność, ze wszystkie osoby zainteresowane będę do dyspozycji Pracodawcy w ustalonym terminie.
 • Kosztach związanych z wyjazdem: Flame Employment Polska Sp. z o.o. nie pobiera opłat za organizowanie pracy w UK. Nie mniej jednak każda osoba zdecydowana na pracę za granicą musi liczyć się z pewnymi kosztami: opłata za transport, wynajęcie pokoju/mieszkania, dojazd do pracy.
 • Wymagań związanych ze znajomością języka angielskiego: W przypadku gdy na danym stanowisku znajomości języka angielskiego jest kluczowym kryterium, już podczas rozmowy telefonicznej sprawdzamy stopień zaawansowania w posługiwaniu się nim.

Jeśli Kandydat zainteresowany jest podjęciem pracy na oferowanym stanowisku, umawiamy się na spotkanie w naszym biurze. W przypadku masowych rekrutacji jesteśmy do Państwa dyspozycji w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

II etap

W trakcie spotkania poruszane są następujące kwestie:

 • pisemny oraz ustny test ze znajomości języka angielskiego (w zależności od oferty sprawdzający różny poziom zaawansowania)
 • wypełnienie formularzy aplikacyjnych
 • podpisanie kontraktu dotyczącego pracy w UK

Wszystkie osoby, które zdecydują się na wyjazd do pracy na spotkanie proszone są o zabranie:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty i/lub paszport)
 • zdjęcia legitymacyjnego
 • świadectwa ukończenia szkoły i/lub świadectwa pracy
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność