Dotacja na kapitał obrotowy dla Flame Employment Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Outsourcing

Polega na przekazaniu zarządzania personelem Klienta firmie zewnętrznej.

Dzięki temu Klient może skupić się na swoich celach strategicznych oszczędzając zarówno swój czas jak i koszty. Firma zewnętrzna przejmuje opiekę administracyjno – kadrową nad pracownikami przejętymi od Klienta jak i pracownikami nowo rekrutowanymi. Wszyscy pracownicy są zatrudniani na podstawie umów o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy.

Korzyści dla Klienta:

  • Agencja Flame przejmuje pełną odpowiedzialność za rekrutację i selekcję nowych pracowników.
  • Agencja Flame zapewnia pełną obsługę kadrowo – płacową pracowników w tym naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń.
  • Agencja Flame podpisuje umowy z pracownikami i zapewnia archiwizację danych pracowniczych.
  • Agencja Flame przejmuje administrację pracowników w tym wystawianie zaświadczeń, świadectw Pracy, PIT, itp.
  • Agencja Flame zapewnia kontrolę jakości pracowników oraz sporządza wszelkie raporty wymagane przez Klienta.
2018 FlameJobs sp z.o.o. Ciasteczka Prywatność